„Szkolenia dla mieszkańców Opolszczyzny szyte na ich miarę”.

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

 zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu:

 „Szkolenia dla mieszkańców Opolszczyzny szyte na ich miarę”.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • ukończyły 18 lat
 • zamieszkują województwo opolskie

WAŻNE: Każda uczestnik może skorzystać z jednego szkolenia w ramach EBO!!!!!

Projekt finansowany ze środków pozyskanych z#EuropejskiBudżetObywatelski

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia:

1. Spawacz:

 • Metoda spawania dobrana do potrzeb uczestników.
 • Szkolenia trwają ok. 120 h (część teoretyczna+ praktyczna).
 • Część praktyczna zakończona egzaminem pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa.

Formularz aplikacyjny: https://tiny.pl/whwr2

2. Wózki Widłowe Specjalistyczne:

 • Teoria i praktyka (48 godz.), zajęcia praktyczne w formie indywidualnej z instruktorem.
 • Część praktyczna zakończona egzaminem pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz aplikacyjny: https://tiny.pl/whwrn

3. Suwnice:

 • Szkolenie 16 godzin, zakończone egzaminem.
 • Część praktyczna zakończona egzaminem pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz aplikacyjny: https://tiny.pl/whwr4

4. Tapicer:

 • Przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku Tapicer.
 • Szkolenie 120 godzin.

Formularz aplikacyjny: https://tiny.pl/whwrp

5. Pracownik ogólnobudowlany:

 • Szkolenie 50 godzin zakończone egzaminem.
 • Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Formularz aplikacyjny: https://tiny.pl/whwr5

WIĘCEJ INFORMACJI:

+48 694 444 656
kursy.bssm@gmail.com

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Skip to content