Witamy na naszej stronie.
Masz pytania?
Napisz
do nas!

"Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas może być odebrany. Pozwólmy, więc niepełnosprawnym włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność że jesteśmy jednością…"

Richard von Weizsacker

OBSZARY NASZYCH DZIAŁAŃ:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
 • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
 • Odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
 • Nauka, kultura, ekologia
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Sport, turystyka, wypoczynek
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo publiczne
ZAPRASZAMY NA FILMIK Z POZYTYWNYM NASTAWIENIEM DO ŻYCIA

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY


Nasze Cele

Głównym celem stowarzyszenia jest zrzeszanie się osób z SM i innymi chorobami neurologicznymi i aktywne ich uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i turystycznym. Ponadto służy wyzwalaniu inicjatyw osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia, aby osiągnęły optymalny poziom funkcjonowania w społeczeństwie. Przede wszystkim chodzi o wyciągnięcie ludzi chorych z domu i przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości i osamotnienia. 

Od grudnia 2005 roku Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM utworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z wszechstronną rehabilitacją.

W roku 2017 został uruchomiony Środowiskowy Dom Samopomocy typ A i B.

Przy Stowarzyszeniu działa KIS – Klub Integracji Społecznej – od roku 2015.


NUMER KONTA BRZESKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM

NA KTÓRY MOŻNA WPŁACAĆ DAROWIZNY I TYM SAMYM WESPRZEĆ DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
BANK SPÓŁDZIELCZY OŁAWA 43 9585 0007 0120 0120 1668 0001
Skip to content