WTZ Brzeg

WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty oznaczają wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzając osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy do podjęcia możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W świetle przepisów ustawy o rehabilitacji, uczestnikami warsztatów mogą być osoby zaliczone zarówno do znacznego jak i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne – przyjmowane do WTZ – ów po 01 stycznia 1998r. muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

WTZ Brzeg realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności , niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości. Kładziemy bardzo duży nacisk na usprawnianie ruchowe, prowadzone przez rehabilitantkę, jak również wsparcie psychiczne oraz poradnictwo życiowe którym zajmuje się nasz psycholog. W terapii bierze udział 25 osób, powyżej 18 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.  WTZ Brzeg czynnie i prężnie działa pod skrzydłami stowarzyszenia od 15 grudnia 2005 roku, razem możemy przecież więcej.

Pracownia Ogólnorozwojowa

Głównym celem pracowni ogólnorozwojowej jest doskonalenie i podnoszenie sprawności intelektualnej uczestników zajęć. Pracujemy nad kształtowaniem i rozwijaniem podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, poszerzeniem wiedzy ogólnej oraz rozbudzaniem ciekawości świata. Praca z uczestnikiem ma budować w nim poczucie bezpieczeństwa w grupie terapeutycznej oraz minimalizować lęki związane ze społeczną ekspozycją. Osiągnąć te cele można przez integrowanie grupy, skupianie uwagi na przedmiocie, osobie, zdarzeniu. Poprzez działania zindywidualizowane oraz szereg oddziaływań grupowych uczestnicy rozwijają koncentrację uwagi na wykonywanych czynnościach (w tym relacjach z innymi ludźmi), a w połączeniu z usprawnianiem motoryki małej i podsieniem samodzielności lepiej panują nad swymi emocjami. Poprzez biblioterapię, filmoterapię, gry planszowe nasi uczestnicy pobudzają to co w nich najcenniejsze- chęć do działania, bez tego nie byłoby rozwoju.

  – Katarzyna Jaskulska – terapeuta zajęciowy


Pracownia Rękodzieła

Na zajęciach wychodzimy z założenia, że nie ma takiej rzeczy, której nie można by wykorzystać w pracy nad inną rzeczą, a w rękodzielnictwie wszystko jest możliwe. Zajęcia rozwijają zdolności manualne oraz wyobraźnię i kreatywne myślenie uczestników. W pracowni można wypróbować wiele odmiennych metod pracy z wykorzystaniem przeróżnych materiałów, zdobyć nowe umiejętności twórcze, rozwijać te już posiadane, a także odkrywać nowe techniki. Zajęcia ukierunkowane są na wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z zastosowaniem różnych technik artystycznych. Pracownia rękodzieła pozwala na rozwijanie umiejętności w wielu płaszczyznach takich jak: witraż, malarstwo,  decoupage,  dekoratorstwo i wiele innych technik artystycznych poprzez kreatywne wykorzystanie dostępnych materiałów.

Violetta Szreder – Hejman – terapeuta zajęciowy


Pracownia Techniczno – Manualna

Najważniejszym jej zadaniem jest :
-rozwijanie sprawności manualnej, orientacji przestrzennej, uwagi, koncentracji wzrokowo – ruchowej
-rozwijanie i poprawa zdolności manualnych
-rozwijanie takich cech jak :cierpliwość, pracowitość, dokładność, staranność, opanowanie
-wzbudzanie motywacji do pracy
-zwiększanie zakresu umiejętności niezbędnej do samodzielnej i niezależnej funkcji uczestnika w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości
Zakres działań w pracowni to :
-praca różnymi technikami plastycznymi
-wykonywanie prac ręcznych
-prace techniczne
-kształtowanie twórczości własnej,procesy poznawcze tj. Wyobraźni, uwaga, pamięć, koncentracja, uczucia emocjonalne.
Ponadto mamy :kiermasze, festyny, wycieczki, imprezy okolicznościowe.
Zajęcia umożliwiają osoba niepełnosprawnm nawizanie relacji z drugim człowiekiem. Najważniejsze, że w naszej pracowni poprzez wspólna pracę staramy się stworzyć atmosferę przyjaźni i radości.

Agnieszka Krzewińska – terapeuta zajęciowy


Pracownia Stolarska

Celem zajęć w pracowni stolarskiej jest poprawienie zdolności manualnych. Podstawą zajęć w pracowni jest praca z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopodobnych. Poza działaniami rehabilitacyjnymi podopieczni mają okazję wykonywać następujące prace:
Przycinanie drewnianych listew, wypalanie w drewnie, wycinanie elementów wg określonego wzoru, rzeźba w drewnie, łączenie i klejenie ze sobą drewnianych elementów, podstawki pod stroiki i inne prace okolicznościowe, korzystanie ze sprzętu tj. szlifierka do drewna, wypalarka do drewna jak również frezarka oraz projektowanie i cięcie laserowe.
Pokonywanie barier i leków przed nowymi umiejętnościami podczas pracy ze sprzętem stolarskim.

– Dawid Krzewiński – terapeuta zajęciowy


Pracownia Gospodarstwa Domowego

          Głównym celem zajęć w pracowni gospodarstwa – domowego jest nabywanie, podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności wykonywania czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak:
>> wybór i zakup produktów spożywczych
>> przygotowywanie prostych posiłków
>> gotowanie czyli czynności umożliwiających zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.
Zajęcia prowadzone są głównie w kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt AGD.
W pracowni uczestnicy:
doskonalą umiejętności przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa pracy uczą się utrzymywania w czystości jadalni i pracowni oraz naczyń i urządzeń AGD organizują zakupy, planują wydatki, przygotowują menu nabywają umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych poznają zasady racjonalnego odżywiania się
uczą się wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie warzyw, owoców poznają sposoby parzenia kawy, herbaty, sporządzania potraw i prostych dań uczą się przygotowania posiłków na specjalne okazje np. z okazji urodzin, świąt co zazwyczaj poprzedzone jest poznawaniem tradycji kultywowanych obrzędów uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku nabywają i utrwalają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności rozwijają umiejętności współdziałania w grupie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz wzajemnej pomocy. Samodzielnie wykonywane posiłki, wspólna konsumpcja pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestników – są źródłem satysfakcji, podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę we własne możliwości. Ponadto uczą odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz współdziałania w grupie.

– Dorota Żerebecka – terapeuta zajęciowy

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM WTZ

Aby uczestniczyć w terapii prowadzonej w WTZ konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (wydanego przez Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności).
  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w WTZ kierownikowi celem umieszczenia kandydata/kandydatki na LIŚCIE OSÓB OCZEKUJĄCYCH DO UCZESTNICTWA W WTZ. W tym celu należy wypełnić kartę, podanie, zgłoszenie do WTZ – dokumenty dostępne w siedzibie WTZ Brzeg, ul. 1 Maja 2, 49-300 Brzeg
  • Rada Programowa kwalifikuje uczestnika na WTZ Brzeg.
  • Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki i wcześniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem WTZ.
Skip to content