ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy Brzeg

Środowiskowy Dom Samopomocy

przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM

25 stycznia 2017 roku uroczyście otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu, który mieści się przy ul. 1 Maja 2 i prowadzony jest przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM.

W uroczystości wzięli udział m.in. wicewojewoda opolska Violetta Porowska oraz burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Opolskim, Gmina Brzeg przekazała Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych na SM środki w wysokości 682.946,86 zł.

Brzeska placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla 30 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, które wymagają pomocy w życiu w środowisku rodzinnym i społecznym. Dotychczas – wg danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za 2015 r. – powiat brzeski był jednym z 45 powiatów w Polsce, w których nie było ŚDS. W Brzegu – również dzięki wydatnemu wsparciu Gminy Brzeg – ta “biała plama” właśnie zniknęła. Jak powiedział burmistrz Jerzy Wrębiak, osoby niepełnosprawne powinny być godnie wspierane i należy im pomagać – temu właśnie ma służyć Środowiskowy Dom Samopomocy.

Kierownikiem ŚDS w Brzegu jest Pani Anna Szczerbik.

Cel ogólny funkcjonowania domu.

Ogólny cel funkcjonowania domu:

· Kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania

· Kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych

· Rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności

· Wsparcie w zakresie rehabilitacji

· Wsparcie psychologiczne

Oferujemy bezpłatne zajęcia w naszym domu

  • od poniedziałku do piątku
  • w godzinach od 7:00-15:00

*e-mail: kierowniksdsbrzeg@interia.pl

*tel.724 420 410

 *ul. 1 Maja 2 , 49– 300 Brzeg


„Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu- Ośrodek Wsparcia finansowany z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”


Realizację zadania sfinansowano ze środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy, dotacji z rezerwy celowej i programu „Za życiem”.

Nazwa zadania:
Dofinansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy.                                  

Prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu.     

Program kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za życiem”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Finansowanie:                                                                                                            
Kwota: 490 216,25 zł
W tym w ramach dotacji na bieżące funkcjonowanie: 450 392,50 zł
W tym ze środków pochodzących z programu „Za życiem” w kwocie: 36 276,75 zł
W tym z dodatkowych środków dotacji celowej: 3 547,00 zł.

Całkowita wartość w 2021 r.:
Kwota całkowita: 490 216,25 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu przy ul. 1-go Maja 2, prowadzony jest na zlecenie Gminy – Brzeg przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

Skip to content